Karriereforløb

Har dU (Din medarbejder) tabt motivationen ?

- hvordan påvirker det jeres resultater og trivsel?

Har du en medarbejder der ikke trives?

Du har i nogen tid været opmærksom på, at du (eller én af dine medarbejdere) ikke trives. Det kan måske skyldes private omstændigheder eller det kan skyldes omstændigheder på jobbet. Hvad der er helt sikkert er, at det ikke kan fortsætte i længden. Mistrivsel og demotivation påvirker arbejdsmiljøet og har indvirkning på både medarbejderen, kollegerne, arbejdsopgaverne mm.

Som leder er det din fornemste opgave at få det bedste ud af dine medarbejdere. Det er igennem dem at du skaber resultater. 

Medarbejdere der trives skaber resultater og er derfor din - og virksomhedens - bedste investering.  

Du kan (hjælpe din medarbejder med at) genfinde retningen og gejsten ved arbejdet igennem et karriereforløb. Eller måske vurderer du at det er tid til at hjælpe medarbejderen videre (se vores outplacementforløb). 

Bestil et karriereforløb eller kontakt os og hør mere

Hvad får du (din medarbejder) ud af karriererådgivning:

Karriererådgivning: Gennem coachende samtaler og en personlig profilanalyse skabes der en bevidsthed omkring medarbejderens: 

I et karriereforløb bliver du (din medarbejder) endnu mere bevidst om, hvad der skal til for at du (medarbejderen) trives. I privaten, på jobbet, personligt og med de livs- og karrierevalg der føles helt rigtige. 

Et karriereforløb er til den nøglemedarbejder, der for en stund har mistet retningen og som har brug for at finde motivation og engagement, ikke en ny arbejdsgiver !

karriereforloeb - ikigai - purpose - formål - mening

Bestil et karriereforløb eller kontakt os og hør mere

Mistrivsel og dårlig stemning smitter! Men HUSK!
Det gør godt humør og engagement også!