Psykometriske TESTVÆRKTØJER

skal I ansætte nye kolleger?

 

Psykometriske tests anvendes typisk i forbindelse med interne eller eksterne rekrutteringer til at vurdere kandidatens egnethed i forhold til specifikke jobkrav- jobmatch. 

ONTOPS tilbyder og rådgiver om anvendelse af forskellige psykometriske tests, afhængig af den relevante stilling. 

 

Psykometriske test kan give ansættende leder en detaljeret indsigt i kandidaternes grundlæggende arbejdsmæssige arbejdsstil, og dermed bidrage til selektion af det bedste match mellem kandidat og job/virksomhed.

anvendelse af pSYKOMETRISKE TEST i rekruttering

Måling og beskrivelse af personlighed og adfærd i relation til arbejdsfunktioner giver et billede af personens styrker og er en indikator for, hvordan den enkelte reagerer. Informationer som disse kan anvendes til at identificere ideelle jobtyper for personen, hvordan vedkommende vil passe ind i organisationens kultur og måske også give en indsigt i, hvilken type karriere han/hun ønsker sig.

Adfærdsanalyser viser ikke “gode”og “dårlige” kvaliteter i en person. De giver ganske enkelt en forståelse for personens adfærdsmæssige præferencer i arbejdsfunktionen, og hvilke adfærdsmæssige karakteristika personen vil udvise. Derfor er der ingen rigtige eller forkerte svar idenne type analyser.

Person PROFIL ANALYSE (PPA)

PPA kan anvendes til såvel ekstern som intern rekruttering, f.eks.:

som et struktureret interviewværktøj

 • til at vurdere kandidatens egnethed i forhold til specifikke jobkrav
 • jobmatch.

PPA giver et hurtigt og sikkert overblik over personens adfærdsmæssige stil og arbejdsmæssige præferencer.

PPA giver svar på spørgsmål som:

 • Hvad er personens grundlæggende styrker og begrænsninger?
 • Hvordan kommunikerer personen?
 • Hvad motiverer?

GENERAL INTELLIGENCE ASSESSMENT (GIA)

GIA fokuserer på måling af kognitive evner og mental smidighed. GIA benævnes i fagsproget “flydende intelligens” og relaterer sig til personens kognitive kapacitet. GIA er en pålidelig og præcis indikator for, hvor hurtigt og præcist personen kan bearbejde information, samt hvor komplekse problemstillinger personen kan bearbejde. GIA er derfor også en pålidelig indikator for personens indlæringskapacitet og udviklingspotentiale hvor hurtigt kan vedkommende indlære ny viden og nye arbejdsmetoder og omsætte dette til effektivitet i arbejdsfunktionen?

HIGH POTENTIAL TRAIT INDICATOR (HPTI)

HPTI er en dybere personlighedstest med fokus på ledelseskompetencer. Kigger man helt generelt på personlighedsuniverset, så er der personlighedstræk, som er mere nødvendige i ledelsesroller end andre træk. HPTI vurderer personens styrker og begrænsninger i en ledelsesmæssig kontekst.

HPTI tester 6 forskellige parametre:

 • Samvittighedsfuldhed
 • Resiliens
 • Åbenhed overfor nyt
 • Risikovillighed
 • Håndtering af kompleksitet
 • Konkurrencemindedhed
HPTI test - ontops
rette match - ontops rekruttering & udvikling

Vores kompetencer er din tryghed

 

Vi er naturligvis certificerede i de psykometriske tests vi anvender i rekrutteringssammenhænge. Derudover har vi forskellige ledelses- og coaching uddannelser bag os. Vi bistår dine rekrutteringer med internationalt anerkendte testværktøjer så du kan træffe den rette beslutning og vælge det allerbedste match til den ledige stilling.   

Du kan læse mere om vores kompetencer HER 

Tilmeld dig nyhedsbrevet