Leder- og medarbejderudvikling

ER MEDARBEJDERNE
JERES VIGTIGSTE AKTIV?

...ELLER ER DET BARE NOGET I SIGER?

INVESTéR I medarbejdernes TRIVSEL OG UDVIKLING - DET BETALER SIG!

LEDERUDVIKLING

Vil du være en god leder, er du nødt til at kigge indad først. For at kunne lede andre mennesker, og være en rollemodel for dine medarbejdere, er du nødt til at kende dine egne styrker og udfordringer. Hvordan reagerer du i hvilke situationer? Hvad er det ‘trigger’ dig? Det er alt det du ved – det du er bevidst om – du kan gøre noget ved. Men der er – hos os alle – underbevidst og endda også ubevidste sider af vores personlighed og adfærd.

Alle lederudviklingsforløb tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, og starter med en afklaringssamtale.

I alle forløb er der inkluderet en HPTI test. Altså de træk i personlighed og adfærd som den enkelte har. HPTI giver en ideel indfaldsvinkel til at italesætte emner omkring ledelse og personlighed hos den enkelte.

HPTI kan hjælpe lederen med at blive bevidst omkring styrker og udviklingspunkter, samt øge selvindsigt og selvforståelse.

F.eks. med at besvare spørgsmål som:

  • Hvordan håndterer denne person pressede situationer?
  • Har denne person en stærk arbejdsmoral?
  • Er personen komfortabel med det ukendte?
  • Er personen åben overfor nye måder at arbejde på
  • Hvordan håndterer personen vanskelige situationer og samtaler?

Forløbet består af 5 sessioner a 1,5-2 timers varighed, over 5- 6 måneder. Du kan læse mere om forløbet her: 

Autentisk leder – udviklingsforløb hoved – hjerte- hånd.

Som leder er det din fornemste opgave at få det bedste ud af dine medarbejdere. Det er igennem dem at du skaber resultater.  

Se også Karriereforløb


LEDERTEAM

Hvis du er chef for – eller en del af – et lederteam, er der stor værdi i at udforske hinandens styrker og udviklingspunkter. Eventuelt som en forlængelse af individuelle lederudviklingforløb. For at være den bedste sparringspartner og kollega, er det essentielt at lederteamet kender og forstår hinanden, både hvad angår reaktionsmønstre og kommunikationsstil. 

En HPTI analyse af lederteamet vil medvirke til at identificere teamstyrker og hvordan disse bedst udnyttes. Derudover vil en analyse bidrage til at afdække udviklingspunkter fx. ift. beslutningsprocesser, og vil kunne danne udgangspunkt i et stærkt lederteam der omsætter virksomhedens visioner gennemrettet målrettet ledelse til resultatet på bundlinjen. 

TRIVSELS- OG UDVIKLINGSSAMTALER

Trivsels- og udviklingssamtalen er en fortrolig dialog mellem leder og medarbejder, der i mange virksomheder foregår én gang om året. Fokus er på personlig trivsel, arbejdsopgaver og personlig udvikling (fagligt og personligt).

Din opgave som leder er at identificere hvordan du allerbedst kan udnytte din medarbejders kompetencer, både fagligt og personligt i den jobfunktion som medarbejderen har. Trives dine medarbejdere ikke, påvirker det nemlig funktionens, ja virksomhedens produkter og resultater. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at mødes med dine medarbejder i en årlig udviklingssamtale, men essentielt at du som leder tør italesætte trivslen på arbejdspladsen, og løbende er i dialog med dine medarbejdere for at sætte rammerne for et visionært og realistisk arbejdsforhold. 

På samme vis er en løbende trivsels- og udviklingssamtale medarbejderens mulighed for at få feedback og indflydelse på eget arbejdsliv. 

 

Se også Karriereforløb

Kontakt os hvis du vil høre mere om udviklingsforløb

Hvis du har en dårlig dag på jobbet, så er sandsynligheden for, at du tager det dårlige humør med hjem, stor.
Det omvendte gør sig også gældende!